Dekning av reiseutgifter ved trafikkskade og yrkesskade

Dersom man blir utsatt for en trafikkskade eller yrkesskade, påløper det ofte en rekke kostnader. Utgifter til offentlig godkjent behandling og legebesøk dekkes under egenandelsordningen. Men hva med reiseutgiftene som kan påløpe ved behandling og legebesøk?

Krav om erstatning for trafikkskade og yrkesskade følger to spor: et mot forsikringsselskapet og et mot NAV. Erstatningen fra forsikringsselskapet skal være et supplement til de offentlige ytelsene. Det er derfor viktig at du parallelt med forsikringssaken sørger for at du får alle ytelsene du har krav på fra NAV.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater