Beste NAV advokat: Hvordan finner du riktig advokat for din sak?

Portrett av en mann med krøllete hår. Foto

Denne artikkelen vil forklare nærmere hvilke egenskaper som kjennetegner den beste advokaten. Målet er å hjelpe deg å velge den beste advokaten til akkurat din sak. Hvis du for eksempel skal klage på et vedtak fra NAV, ønsker du kanskje den beste NAV advokaten?


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/11/2021

Hvilken kompetanse og personlige egenskaper er viktig?

Det er naturligvis ingen fasit på hvem som er den beste advokaten, men noen egenskaper er særlig viktig for å kunne være en god advokat.

For det første er det viktig med faglig kompetanse på det rettsområdet som gjelder i din sak. Det vil typisk være at advokaten jobber spesialisert med det aktuelle fagfeltet og rettsområdet. I tillegg kommer fartstid og erfaring, og kanskje har advokaten hatt samme type sak på et tidligere tidspunkt.

For det andre er det mange personlige egenskaper som også er viktig for å være den beste advokaten.

Advokaten skal være en du kan ha tillit til, og som viser at man er til å stole på.

Advokaten skal overholde frister, og bør så tidlig som mulig forsøke å forklare hva som kan forventes av fremgang og resultat i saken din. Advokaten bør også være like tilgjengelig som det er gitt forventninger om.

Noen saker tar av ulike årsaker lenger tid enn andre, men advokaten bør sørge for at det ikke medgår unødvendig tid. Vedkommende bør bidra til sakens fremdrift, og ta nødvendig initiativ for å oppnå dette.

ⓘ 
Rollen til advokaten

Rollen til våre advokater er hjelpe deg best mulig, og ta seg av all kontakten med NAV.

Hva er konsekvensen av å ikke bruke advokat?
Det vil veldig ofte være god hjelp i å bruke advokat. I mange tilfeller er det også helt avgjørende for at man får dokumentert viktige opplysninger som bestemmer utfallet av saken din.

Hva er en god advokat?

 • Faglig spesialisering og erfaring.
 • Til å stole på.
 • Tilgjengelig.
 • Fremdrift i saken.
 • Initiativ, pågangsmot.
 • Forklarer oversiktlig og forståelig.

Det finnes rangeringer av både firmaer og advokater. Som regel vil dette være faglig dyktige advokater, men rangeringene gir dessverre ingen enkel fasit på hvem som er den beste advokaten i akkurat din sak. Ofte er det advokater som stemmer på hverandre, og det er ikke sikkert at kriteriene er de samme som du vektlegger i din egen sak.

De senere årene har det også dukket opp flere muligheter for anmeldelser av advokater. Ofte vil anmeldelsene være basert på én kundes erfaring i én enkelt sak. Man kan heller ikke vite om anonyme anmeldelser er sanne eller ikke.

Disse anmeldelsene bør derfor leses med et kritisk blikk, men kan samtidig gi en god indikasjon på om du har funnet frem til en dyktig advokat for akkurat din sak.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å identifisere problemstillingene i saken din, innhente dokumentasjon og sende klage til NAV. Vi er din rådgiver og støttespiller i saken mot NAV.

Hvordan finner du den beste NAV advokaten for din sak?

Hvis du skal finne den beste NAV advokaten til din sak, kan det være lurt å begynne med å skaffe seg en oversikt over advokatfirmaer som arbeider med denne type saker. Det er anbefalt å finne en advokat med spesialisering innen trygderett og saker mot NAV.

Hos oss i Codex advokat, finner du en av landets største personskadeavdelinger med spesialisering innen NAV-saker og saker om personskadeerstatning, som nesten alltid involverer oppfølgning med NAV. Til slutt i denne artikkelen kan du se en liste over typiske klagesaker mot NAV, som vi kan bistå med.

Våre advokater vil forsøke å være den beste advokaten i din NAV sak, ved å være tilgjengelig for deg, samt å fremlegge saken din på en oversiktlig og forståelig måte overfor NAV. Vi skal opptre profesjonelt i kontakt med involverte parter, og være engasjert i akkurat din konkrete sak som har stor betydning for deg

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi hjelper deg med blant annet å:

 • Klage på vedtak og avslag fra NAV.
 • Klage på avslag på AAP (arbeidsavklaringspenger).
 • Klage på avslag på uføretrygd.
 • Vurdere om vedtaket fra NAV er riktig.
 • Anke til Trygderetten.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Njaal

"De bisto med en yrkesskade sak. Veldig dyktige advokater.
Advokat Njaal Langsrud Vive tok meg gjennom saken grundig og det var veldig profesjonell.
Veldig bra. Kan anbefales."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater