Godkjent yrkesskade NAV

En mann sitter foran en laptop og tar notater. Foto

Dersom du er blitt utsatt for en yrkesskade, er det viktig at du ivaretar dine rettigheter. Du kan ha rettigheter både overfor NAV og overfor forsikringsselskapet til arbeidsgiveren din. Begge disse løpene må du påse at følges opp, uavhengig av hverandre. Selv om NAV har godkjent yrkesskaden din, betyr ikke det at saken er godkjent som yrkesskade hos forsikringsselskapet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
13/12/2022

Yrkesskadeforsikringsselskapet er nemlig ikke bundet av at NAV har godkjent yrkesskaden. De foretar vurderingen på egen hånd. Reglene er imidlertid annerledes ved yrkesskadedekning under Hovedtariffavtalene (HTA) for ansatte i kommunene når NAV har godkjent yrkesskaden.

Hva må jeg gjøre for å få godkjent yrkesskade fra NAV?

Hvis du blir skadet i en arbeidsulykke, har arbeidsgiveren din plikt til å melde fra om dette til NAV. Arbeidsgiveren din skal melde fra om arbeidsulykken så raskt som mulig. Det er imidlertid ikke alltid at arbeidsgiver gjør dette, og det er derfor viktig at du selv følger opp dette med arbeidsgiver og NAV.

Du melder fra til NAV ved å fylle inn skjemaet "melding om yrkesskade" som du finner på NAV sine hjemmesider. Din arbeidsgiver må som hovedregel signere på skjemaet.

Viktig å huske på

Fristen for å melde fra til NAV er som hovedregel 1 år etter at arbeidsulykken inntraff. Det kan gjøres unntak, men det er av flere grunner anbefalt at skademelding sendes så fort som mulig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi kan hjelpe deg med å fremskaffe den dokumentasjon du trenger for å dokumentere ulykken og sannsynliggjøre plagene etter yrkesskaden

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Det er viktig å få en grundig vurdering av skadeomfanget. Vi kan hjelpe deg å finne egnet spesialist til oppdraget, som igjen vil kunne være avgjørende for retten til erstatning.

Hva betyr din godkjente yrkesskade for erstatningssaken?

Hvis du har fått godkjent yrkesskade fra NAV, kan du også ha krav på yrkesskadeerstatning under yrkesskadeforsikringen. Som nevnt er imidlertid ikke arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap bundet av NAV sitt vedtak om godkjent yrkesskade. Uavhengig av om du har fått vedtak om godkjent yrkesskade fra NAV, er det viktig at du også melder fra om yrkesskaden til det ansvarlige forsikringsselskapet.

Fra forsikringsselskapet kan du ofte kreve mer enn du kan søke om i yrkesskadeerstatning fra NAV. Du kan kreve erstatning for økonomisk tap i tillegg til menerstatning. Ved eventuell utbetaling av menerstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet, kommer menerstatningen fra NAV til fradrag. Dette er fordi du ikke skal få dobbel erstatning for samme skade.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vil veilede deg gjennom den juridiske prosessen, og sørge for at du får et riktig erstatningsoppgjør

Du har som hovedregel krav på erstatning for ditt økonomiske tap, og det er viktig at du kan dokumentere både skaden og de økonomiske konsekvensene. Erstatning for økonomisk tap er typisk inntektstap og eventuelle merutgifter.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre erfarne personskadeadvokater kan hjelpe deg med å finne frem til relevante erstatningsposter som kan kreves fra forsikringsselskapet.

Hvorfor bruke advokat?

En yrkesskadesak medfører ofte på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger. Det kan derfor være en fordel å kontakte advokat med erfaring fra yrkesskadesaker så tidlig som mulig for å få bistand i denne prosessen.

En spesialisert advokat vil kunne hjelpe deg slik at du får den erstatningen du har krav på. Yrkesskadeforsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat i yrkesskadesaken.

Hvis NAV ikke godtar din skade som yrkesskade, eller du får avslag på søknad om yrkesskadeerstatning fra NAV, kan det også være en fordel å få hjelp av advokat til å klage på avslaget. NAV skal dekke nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du klagen blir omgjort til din fordel. Våre personskadeadvokater kan også bistå deg overfor NAV.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Natalie

"Vant i Borgarting lagmannsrett etter å ha «kjempet» mot NAV i en yrkesskadesak i snart 4 år. Vil takke Codex Advokat som har vært med i hele prosessen."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du kontakte Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Kundecase:

Kvinne skadet seg da hun fikk et barn hoppende på seg på arbeid i barnehage. NAV avslo i alle instanser.

Codex Advokat bisto med å ta saken til lagmannsretten der klient fikk medhold i at plagene skyldtes arbeidsulykken. Klient fikk menerstatning fra NAV, særfordeler etter yrkesskade, samt erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater