Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som alle arbeidsgivere må ha for å sikre sine ansatte i forhold til arbeidsulykker/yrkesskader og yrkessykdommer. Bakgrunnen for obligatorisk yrkesskadeforsikring er den ansatte skal være forsikret mot den risiko for skade han/hun er utsatt for gjennom arbeidet. Normalt dekker yrkesskadeforsikringen den skadelidtes økonomiske tap i tillegg til menerstatning dersom skaden gir en varig medisinsk invaliditet på 15 % eller mer.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater