Gangen i en yrkesskadesak

En mann står med armene i kors og smiler inne på et verksted

Får man en yrkesskade etter en arbeidsulykke, snus livet i mange tilfeller opp/ned. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli svært betydelige, med sykehusopphold og langvarig behandling. I tillegg til de medisinske konsekvensene oppstår spørsmålet om yrkesskadeerstatning for arbeidsulykken. Dette innebærer at skadelidte må ha en dialog med både forsikringsselskap og NAV.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater