Særlige rettigheter i folketrygden ved yrkesskade og yrkessykdom

I de tilfellene der NAV har godkjent at det foreligger yrkesskade eller likestilt yrkessykdom, kommer folketrygdens særregler om yrkesskade til anvendelse. Disse reglene gjelder i tillegg til folketrygdens alminnelige regler. Det gjennomgående ved de særlige rettighetene som gjelder ved yrkesskade, er at det gir skadelidte bedre trygdedekning fra NAV enn om det ikke er konstatert en yrkesskade.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater