Yrkesskadetrygd

Denne artikkelen handler om hva man kan få i yrkesskadetrygd. Blir man utsatt for en arbeidsulykke eller yrkessykdom, kan livet bli annerledes. En yrkesskade eller yrkessykdom kan medføre langvarige sykehusopphold, behandling og tap av arbeidsinntekt, og behovet for yrkesskadetrygd kan oppstå. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen skal blant annet dekke skadelidtes økonomiske tap og gir rett til menerstatning ved varig og betydelig skade som gir en medisinsk invaliditet på 15% eller mer. For å få de ytelser man har rett på etter en yrkesskade må man imidlertid også forholde seg til NAV. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater