Dom: Erstatning for psykiske skade etter en trafikkulykke

En kvinne som ligger på sofaen og har smerter

Agder lagmannsrett avsa i september 2021 en dom (LA-2021-30202) som gjaldt krav på erstatning etter en trafikkulykke. Skadelidte hadde utviklet diagnosen paranoid psykose etter ulykken, og lagmannsretten skulle ta stilling til hvorvidt utvikling av en slik diagnose lå innenfor ansvaret til forsikringsselskapet – noe retten konkluderte med at var tilfellet. Dommen er et godt eksempel på at psykiske skadefølge etter en ulykke også er dekningsmessige under bilforsikringen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater