Ryggskade - Slik får du erstatning

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder 3

Ryggen er ofte en utsatt kroppsdel i en ulykke, og det er mange strukturer som kan skades. Dersom du er påført en ryggskade kan du ha krav på erstatning, men hvordan går du frem for å få dette?


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hva er en ryggskade?

[Definisjon]: I ryggen er det mange strukturer som kan skades og en ryggskade kan innebære alt fra:

 • Muskeforstrekning
 • Leddbåndsforstrekning
 • Brudd i ryggvirvlene
 • Skiveprolaps
 • Nerveskader
 • Ryggmargsskader

Ryggskader kan ha svært ulik alvorlighetsgrad.

Symptomer på ryggskade

Symptomene ved alvorlig ryggskade viser seg ofte ved at skadelidte har sterke smerter i ryggen som kan stråle nedover ett eller begge bein. Ryggskade kan også gi lammelser.

Ved mistanke om alvorlig ryggskade er det viktig med rask stabilisering av ryggen og behandling på sykehus.

OBS!

Ved mistanke om en alvorlig ryggskade må skadelidte ikke løftes eller flyttes på, da det kan forverre skaden.

Skadehendelser som kan føre til ryggskade

Skadehendelser som kan føre til ryggskade er trafikkulykker med eksempelvis front mot front-kollisjoner, påkjørsler bakfra, utforkjøring, sidekollisjoner og motorsykkelulykke.

Bevis for plagene

Dersom det blir en erstatningssak som følge av vedvarende ryggplager etter en trafikkulykke vil forsikringsselskapet se på den medisinske dokumentasjonen som finnes fra tiden rett etter ulykken.

Forsikringsselskapet vil dermed sjekke hvilke skader/plager som er journalført.

OBS!

Det er viktig at lege oppsøkes direkte etter en ulykke hvor man mistenker at man kan ha fått en ryggskade. Dette selv om plagene i er av mindre omfang.

Dersom ryggplagene vedvarer er det viktig å jevnlig oppsøke lege i den etterfølgende tiden, gjerne en gang i måneden. Dette også selv om plagene er stabile og ikke øker i intensitet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Dersom du har blitt påført en ryggskade som følge av en trafikkulykke, hjelper våre advokater deg med å fremskaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre at vilkårene for erstatning er oppfylt.

Hva har du krav på fra det offentlige?

Hvor mye du kan ha krav på vil være individuelt ut ifra ditt behov. Ved større og alvorlige skader i ryggen kan det være nødvendig med hjelp og oppfølging fra det offentlige etter sykehusopphold.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å få oversikt over hvilke ytelser du kan ha rett til fra NAV, og kan bistå deg i en eventuell klageprosess overfor NAV

Din hjemkommune

I din kommune vil du kunne søke om bistand til hjemmehjelp til daglige gjøremål som husvask, klesvask og matlaging. Mange kommuner har også egne rehabiliteringsteam, som har god erfaring med tilpasning av behov og behandling av pasienter med ryggskader.

Hva du har krav på vil være individuelt ut ifra din skade og ditt behov.

Hva du har krav på vil være individuelt ut ifra din skade og ditt behov

Dersom det offentlige tilbudet ikke er tilstrekkelig nok til å gi deg den bistanden du trenger, så kan du kreve tilleggs-erstatning fra forsikringsselskapet eller den ansvarlige for ulykken.

OBS!

Som skadelidt har du en plikt til å begrense ditt tap, som blant annet innebærer at du må søke det offentlige for de ytelser du vil kunne ha krav på.

Hvem får jeg erstatning fra?

Er du påført en ryggskade etter en trafikkulykke har du rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet.

Dersom det ikke finnes eller man har problemer med å få tak i ansvarlig forsikringsselskap, kan skaden meldes til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Hva kan jeg få i erstatning?

Erstatningspostene som kan være aktuelle ved påført ryggskade etter en trafikkulykke er:

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å få oversikt over hvilke erstatningsposter som kan være aktuelle i din sak, forhandler med forsikringsselskapet og fremmer erstatningskrav på dine vegne.

Har du krav på å få dekket advokatutgifter?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Burde du ta kontakt med advokat?

For skadelidte vil det ofte oppleves som vanskelig å stå alene overfor forsikringsselskapet og kreve den erstatning man har krav på.

Ofte oppleves forsikringsselskapet som en vanskelig motpart og saksbehandlingen kan trekke ut. Det vil derfor være viktig å la seg bistå av en advokat med erfaring innen personskadeerstatning. Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Christina

"Etter en bilulykke der jeg fikk skade i nakke og rygg, fikk jeg god hjelp av Natalie Naini, som er en dyktig Advokat hos Codex Advokat Oslo AS.

Natalie Naini har hjulpet meg gjennom hele prosessen, gitt råd, støttet og oppmuntret meg når det har vært tungt og jeg har hatt lyst til å gi opp.

Etter god hjelp fra henne, kom vi i mål med et resultat jeg er veldig fornøyd med. Jeg anbefaler denne dyktige advokaten på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg med blant annet følgende:

 • Vi har kontakt med ansvarlig forsikringsselskap.
 • Vi Innhenter og vurderer dokumentasjon i saken.
 • Vi vurdere årsakssammenheng mellom din ulykke og skade, og mellom skaden og tapet ditt.
 • Vurdere spesialistvalg.
 • Vi forhandler om erstatningsnivået.
 • Vi vurderer eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett. Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater