Eneulykke: Får du erstatning?

To hender holder fast i et bilratt i en bil. Foto

Hvis du forulykker med din bil, eks. kjører av veien,
har du krav på erstatning for personskade i samme utstrekning som du hadde vært
utsatt for en kollisjon med en annen bil. Det forutsetter selvsagt at du har
tegnet lovpliktig ansvarsforsikring på bilen. For å dekke skade på bilen er det
imidlertid nødvendig at det er tegnet en tilleggsforsikring, såkalt
kaskoforsikring. Men hva innebærer egentlig "eneulykke"?


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
27/02/2023

Hva er en eneulykke?

En eneulykke er typisk en utforkjøring eller at man kjører på stein eller gjenstander i veibanen. Kommer fører eller passasjerer til skade, har de krav på erstatning iht. bilansvarslovens regler.

Bilansvarslova § 4 første punktum slår fast at bilforsikringsselskapet blir ansvarlig for tap som følge av skade som motorvogna gjør.

Bestemmelsen lyder slik:

"Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden."

Dette er høyesterettspraksis

Det foreligger omfattende Høyesterettspraksis om rekkevidden av bilansvaret. I det følgende nevnes noen typetilfeller som faller innenfor/ utenfor bilansvaret:

 • Steinblokk som falt ned på lasteplanet - utenfor
 • Mistet baklem til lasteplanet og traff kneet – utenfor
 • Klemt av bildør – innenfor
 • Fall på 1,5 m ved avstigning fra tankbil – innenfor
 • Skade på bilpassasjer i forbindelse med lukking av bakluke – innenfor

Hvordan vurderer forsikringsselskapet en trafikkskade?

Hos oss i Personskadeadvokater.no har vi egne beregningsprogrammer som er spesielt laget for utmåling av personskadeerstatning, bl.a. etter trafikkskader.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

Sitat Natalie

"Advokat Njaal Langsrud Vive hos Personskadeadvokater (Codex Advokat) har vært profesjonell og effektiv i flere erstatningkrav etter en trafikkskade. Han har gitt utmerket oppfølging, veiledning og arbeidet systematisk i prosessen. Veldig tilfreds med bistand og erstatning."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater