Eneulykke - erstatning

Hvis du forulykker med din bil, har du i utgangspunktet krav på erstatning for personskade i samme grad som om flere biler hadde vært involvert i ulykken. Det forutsetter at du har tegnet ansvarsforsikring på bilen. For å dekke skade på bilen er det imidlertid nødvendig at det er tegnet en tilleggsforsikring, såkalt kaskoforsikring. Dersom du har vært utsatt for en eneulykke kan du ha krav på erstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater