Whiplash-skade: Har du krav på erstatning?

En dame snakker i telefonen mens hun holder seg til nakken. Foto

Whiplash-skade / nakkeslengskade oppstår ofte i
forbindelse med bilulykker ved påkjørsel bakfra. Ved brudd eller distorsjoner
er skadeomfanget lett å karlegge, men for de fleste nakkeslengskader er
skadeomfanget vanskelig å påvise. Det har sin årsak i at skader på vevet
(muskler og leddbånd) ikke er synlig på røntgen, herunder heller ikke CT eller
MR. Vevsskader kan føre til store plager og redusere din
arbeidsevne, samt påføre deg et økonomisk tap. Har du krav på erstatning?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/04/2023

Hva er whiplash?

Ved et kraftig kast på hodet får nakkevirvelsøylen en tilsvarende kraftig bøy bakover. Dermed får alle bløtdelene på forsiden av virvelsøylen en overstrekk, som kan føre til strekk av sener eller muskelfibre. Dette kan igjen utvikle en lokal nerveirritasjon og hevelse rundt området.

Når hodet i neste øyeblikk kastes fremover, kan man få tilsvarende vevsskader i bløtdelene på baksiden av nakkevirvlene. Plassforholdene er trange i nakken, og området er også svært ømfintlig. Derfor kan ganske små vevskader i enkelte tilfeller føre til relativt mye plager for den som er utsatt for dette.

Hva er symptomer på whiplash?

De vanligste symptomene ved whiplash er:

• Smerter i nakken med stivhet i musklene
• Hodepine
• Svimmelhet
• Smerter som stråler ut i kjeve, skuldre og armer
• Synsforstyrrelser
• Engstelse / depresjon

Fordi whiplash er vanskelig å påvise, og til en viss grad en omdiskutert skade, bør du oppsøke lege så snart som mulig etter en påkjørsel bakfra, helst innen tre dager etter at ulykken oppsto.

Hva er konsekvensen av å ikke oppsøke lege kort tid etter ulykken?
For å ha krav på erstatning etter en whiplashskade /nakkesleng kreves det iht. rettspraksis at du kan dokumentere symptomer på skaden innen 72 timer etter ulykken. Dersom det ikke skjer, vil forsikringsselskapet erfaringsvis avslå krav om erstatning fordi plager etter en ulykke gjerne oppstår i nær tidsmessig tilknytning til ulykken. Dersom det oppstår plager senere enn tre dager etter ulykken, vil forsikringsselskapet ofte hevde at ulykken ikke er årsak til plagene.

Oppsøk lege jevnlig

Hvis du ikke blir bedre i løpet av den første uken bør du gå til lege igjen.

Du bør også gå tilbake til legen din hvis:

• Smertene blir verre
• Smertene varer lengre enn fire til seks uker
• Du får nummenhet, svakhet eller prikking og stikking i arm eller hånd

Alvorlige whiplash-skader trenger sykehusbehandling. Nakkevirvlene eller ryggmargen kan også en sjelden gang bli skadet.

Godt å vite!
Det er viktig at du går til lege eller behandler ofte, slik at det kan dokumenteres at plagene har vært til stede helt fra ulykkestidspunktet. Dersom det ikke dokumenteres slike «brosymptomer», vil forsikringsselskapet gjerne hevde at plagene fra ulykken har tilhelet og blitt borte.

Våre advokater bistår deg ved whiplash-skader

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg å innhente dokumentasjon på din skade, og fremsette krav på erstatning til forsikringsselskapet.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Karin

"Fikk veldig god hjelp, råd og oppfølging fra Karin Pauline Gjerlaug i min sak ‘’erstatningsoppgjør etter trafikkulykke.
Anbefaler henne på det sterkeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater