Inngangsinvaliditet

Dersom du blir skadet i en ulykke kan du ha rett til personskadeerstatning. Som hovedregel må det foreligge et økonomisk tap for å ha krav på erstatning fra den ansvarlige skadevolderen. Imidlertid kan du i tillegg ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap dersom du er påført en varig medisinsk skade. Denne erstatningen kalles menerstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater