Erstatning for boligtilpasning

En personskade, enten det skyldes en bilulykke, pasientskade, eller andre forhold, kan føre til et behov for tilpasning av bolig for skadelidte. Dersom det er tale om en alvorlig personskade kan nødvendige utgifter for tilpasning av bolig utgjøre store beløp som det er viktig å få erstatning for.

En personskade krever ofte erfarne advokater som kan håndtere erstatningssaken overfor forsikringsselskapet. Dersom du blir skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke, skal det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Dersom du er påført en pasientskade skal Norsk pasientskadeerstatning dekke utgifter til juridisk bistand fra advokat i forbindelse med utmålingen av erstatningen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater