Multitraumer: Erstatning ved flerskader

Multitraumer

Skadelidte med multitraumer eller flerskader kjennetegnes ved frakturer/brudd i to eller flere kroppsregioner. De fleste med multitraumer har omfattende bekkenskader kombinert med andre frakturer og / eller perifere nerveskader og/eller skader av indre organer.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/09/2018

Skadene er høyenergiskader og skyldes i hovedsak trafikkulykker, men de kan også påføres i forbindelse med arbeidsulykker, fritidsulykker og suicidalforsøk.

Erstatningsoppgjør i forbindelse med multitraumer/flerskader er kompliserte, særlig fordi skadelidte får veldig mange nye utgifter som tidligere ikke var aktuelle.

Har du fått en alvorlig skade, er det veldig viktig at forsikringssaken din håndteres riktig. Erstatningsoppgjørene er kompliserte, og det er viktig å vite hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag.

Sitat Håvard B

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

  • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
  • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
  • Vurdere spesialistvalg
  • Forhandle om erstatningsnivået
  • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

- Du får gratis førstekonsultasjon

- Du får informasjon om gangen i en personskadesak

- Du får innledende råd og anbefalinger i din sak

- Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

"Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet.
Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.
Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater