Skadelidtes medvirkning i trafikkskadesak

Med medvirkning menes tilfeller der skadelidte med egen skyld har fremkalt ulykken, for eksempel ved uaktsom adferd, ruspåvirkning o.l. Skadevolders ansvar kan da nedsettes helt eller delvis. Forsikringsselskapet har bevisbyrden for at det foreligger medvirkning fra skadelidtes side som gir grunnlag for avkortning av erstatningen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater