Sykkelulykke: Får du erstatning?

En person sykler. Foto

Som syklist i trafikken er man særlig utsatt for skader ved påkjørsel av personbil eller større kjøretøy. Man er som syklist lite beskyttet mot slike sammenstøt, noe som derfor lett kan påføre alvorlige skader. En kollisjon som syklist kan få dramatiske konsekvenser.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hvilke konsekvenser har en sykkelulykke?

Hvis en syklist blir truffet av en bil, er det ofte svært dramatisk for syklisten. En vanlig konsekvens av et sammenstøt er at syklisten faller med hodet først mot bakken.

Skader som er vanlig følge av sykkelulykker:

 • Hodeskader
 • Nakkeskader
 • Ryggskader
 • Frakturer (brudd)

Det hender også at syklisten opplever psykiske plager etter sykkelulykken, og at man også må utrede disse.

Økonomisk tap

Godt å vite!

Dersom en sykkelulykke medfører at du ikke lenger kan være i arbeid, eller må omskolere deg, så kan det økonomiske tapet kreves dekket av forsikringsselskapet til bilen som var involvert i sykkelulykken.

Enhver bil skal ha forsikring som dekker skader og tap som oppstår ved sammenstøt med bil, også personskade for syklister etter sykkelulykker.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg slik at du får det du har krav på etter en sykkelulykke.


Forsikring og erstatning

Dersom det er uklart hvilken bil som har forårsaket sykkelulykken, eller ansvarlig bil ikke har lovpålagt forsikring, kan du fremme et eventuelt erstatningskrav overfor Trafikkforsikringsforeningen.

Dersom du har falt av sykkelen og skadet deg uten at et kjøretøy var involvert, har du anledning til å rette krav mot egne private forsikringer, som for eksempel ulykkesforsikring.

Mange er også dekket av ulykkesforsikringer gjennom arbeidsgiver eller medlemskap i forening. Ulykkesforsikringer gir normalt sett en engangsutbetaling basert på eventuell varig medisinsk invaliditet på skaden som oppstod i sykkelulykken.

En personskade etter påkjørsel krever erfarne advokater som kan håndtere erstatningssaken overfor forsikringsselskapet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Du får hjelp med å innhente dokumentasjon og fremsette krav om erstatning dersom det er grunnlag for det.

Få erstatning ved sykkelulykke: Vi hjelper deg

Det er ved sykkelulykker veldig viktig å ha en advokat som er vant til å jobbe med personskadesaker, og som vet hvordan forsikringsselskapene skal håndteres.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils2

"Jeg ble anbefalt Codex Advokat av en kollega. Skadet meg alvorlig i skiulykke.
Jeg ønsker å formidle at det er godt å ha profesjonell hjelp, i en vanskelig situasjon, hvor du ikke lenger har kontroll over egen hverdag. Derfor retter jeg en stor takk til advokat Line Naja Ronander, for god støtte og veiledning.Det ble et rettferdig resultat, begge parter kunne leve med, og som gir meg ro til å fokusere på fremtiden.
Min anbefaling er å ta kontakt heller før, enn senere, da et forsikringsselskap kan være en overveldende motpart."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater