Trafikkulykkene skyldes førerne

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/09/2015

Trafikkulykker som fører til dødsfall skyldes i hovedsak feil fra bilførere og andre trafikanter. Hele 46 prosent av trafikkulykkene skyldes manglende førerdyktighet, viser en rapport fra Statens Vegvesen.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen opplyser til Trygg Trafikk at til sammen 187 personer døde i 170 ulykker i fjor. – Det er en ganske kraftig økning fra 145 omkomne i 2012. Vi finner imidlertid ingen forklaring på hvorfor denne økningen skjedde, sier Gustavsen.

Les mer om trafikkulykkene her

Våre advokater bistår deg ved trafikkskade!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Vi bistår i alle typer trafikkulykker og trafikkskader:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater