Trafikkulykker drepte mange i 2013

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/09/2015

(Trygg Trafikk:) I 2013 døde 190 personer i trafikkulykker. Det er en økning på 31 prosent siden 2012. Trygg Trafikk ønsker seg fartssperrer, flere kontroller og lavere hastighet i byene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Siden 2009 har vi opplevd en årlig nedgang i antall omkomne på veiene. De siste årene har denne reduksjonen vært sterk og i 2012 kunne Norge skilte med færrest trafikkdrepte i Norden, etter befolkningstall. Med en økning på over 30 prosent i 2013 er denne trenden nå snudd, viser foreløpige tall.

Det er ulykker med bil som har ført til økningen i antall drepte. I 2012 døde 67 bilførere og 19 bilpassasjerer. I år har antallet økt til 102 bilister og 31 bilpassasjerer.

Blant fotgjengerne og syklistene er det en nedgang, mens antallet omkomne på motorsykkel har gått litt opp. Vi ser en økning i antall omkomne ungdommer, men den desidert største økningen finner vi i aldersgruppen fra 45 år og oppover. Et flertall av disse døde i bil. Blant de omkomne fotgjengerne finner vi svært mange eldre over 60 år.

Våre advokater bistår deg ved trafikkskade!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Vi bistår i alle typer trafikkulykker og trafikkskader:

Les mer:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater