Trafikkulykker skal forhindres

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/09/2018

(VG Nett:) Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og syv storbykommuner presenterer hele 122 tiltak som skal gi maksimalt 680 drepte og hardt skadde i 2018 - eller 20 prosent mindre enn i 2012. Da var tallet 844.

- Når vi nå skal redusere antall drepte og hardt skadde med minst 20 prosent innen 2018 er dette kun et delmål. Vi skal enda lenger ned. Ved stortingets behandling av Nasjonal transportplan ble det besluttet at det innen 2024 skal være maksimalt 500 drepte og hardt skadde per år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til VG.

Les artikkelen om hvordan trafikkulykker skal hindres.

Våre advokater bistår deg ved trafikkskade!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Vi bistår i alle typer trafikkulykker og trafikkskader:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater