• Hovedside>
  • Trafikkulykkerapportene: Veidirektøren beklager hemmelighold

Trafikkulykkerapportene: Veidirektøren beklager hemmelighold

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/09/2015

(VG:) Siden 2005 har Ulykkesanalysegruppene (UAG) i Statens vegvesen gransket alle dødsulykker på norske veier for å finne årsaken til ulykkene.
Ulykkesrapportene har vært unntatt offentlighet, noe veidirektøren nå beklager.

Fra 2005 til 2012 var det 1548 dødsulykker i Norge. I hver fjerde ulykke var veiforholdene på ulykkesstedet en medvirkende faktor til ulykken, konkluderer veiekspertene. I 14 av trafikkulykkene var veiforholdene en avgjørende faktor for at 15 mennesker mistet livet, og i 166 av trafikkulykkene var veien av stor betydning.

Les artikkelen her.

Våre advokater bistår deg ved trafikkskade!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Vi bistår i alle typer trafikkulykker og trafikkskader:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater