Nytt forslag om uførepensjon rammer de svakeste

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

E24: LO går kraftig ut mot Regjeringens forslag til ny uførepensjon. Fagforeningen mener at forslaget er en forverring som vil ramme de svakeste i samfunnet, og de som har mest bruk for en god ordning. (Mer om uførepensjonen her...)

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater