Arbeidsulykker drepte 52 i 2011

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/10/2018

(Arbeidstilsynet:) Arbeidstilsynet har i en rapport sett på alle arbeidsskadedødsfall i 2011. Rapporten gir en beskrivelse av hendelsesforløp, omstendigheter og årsaksforhold for hver enkelt arbeidsulykke.

At 52 personer omkom i arbeidsulykker i 2011 er en markant økning fra tidligere år. Tilsvarende tall for 2010 var 46, mens gjennomsnittet det siste tiåret er 42 arbeidsskadedødsfall i året. Årsaken ligger bl.a. i terrorangrepet den 22. juli 2011, hvor det var seks omkomne i Regjeringskvartalet og fem på Utøya som var på jobb da de ble drept.

Er du yrkesskadet?

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater