Fallulykke – Slik får du erstatning

En dame står på toppen av en stige og strekker seg inntil en hylle. Foto

Fallulykker kan ofte ha et stort skadepotensial, da hode og rygg er svært utsatt. I andre tilfeller kan fallulykkene medføre mindre skader som for eksempel et brudd i ankelen. I begge tilfeller kan du ha krav på erstatning, men hvordan går du frem for å få det?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
21/03/2023

Hva er en fallskade?

Fallskade er enkelt sagt en skade som er pådratt ved fall fra ulike høyder.

Det trenger ikke å være fall fra store høyder som gir de største skadene. Skadebildet avhenger av hvordan du lander og hva du lander på.

OBS!
Det er viktig at lege oppsøkes direkte etter en fallulykke hvor man mistenker at man kan ha fått en skade. Dette selv om plagene er av mindre omfang.

Hva er typiske fallulykker?

Fallulykker på arbeidsplassen oppstår hyppigst innenfor bygg- og anleggsbransjen hvor det er stor risiko for å falle ned fra stillas, stiger eller andre installasjoner.

Fallulykker kan imidlertid også oppstå ved fall ned trappen på jobb eller fall fra kontorstolen når du skal nå mappen på øverste hylle.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg og sørger for at du får det du har krav på etter en fallulykke.

Typiske fallskader kan eksempelvis være:

Har du skadet deg etter en fallulykke på arbeidsplassen?

Er du påført en skade etter en fallulykke på din arbeidsplass har du krav på erstatning fra din arbeidsgivers forsikringsselskap for det økonomiske tapet skaden påfører deg.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å beregne tapet du har hatt.

Erstatningen fra forsikringsselskapet kommer i tillegg til ytelser du har krav på fra det offentlige, og det er derfor viktig at ulykken meldes til NAV senest innen ett år etter ulykken.

Vi har laget en guide på hvordan du går frem for å få erstatning etter en arbeidsulykke.

Har du skadet deg etter en fallulykke på fritiden?

Har du skader deg etter en fallulykke på fritiden kan du også ha krav på erstatning. Enkelte arbeidsgivere tegner utvidede forsikringsdekninger hvor også fritidsulykker dekkes. Dersom ulykken skyldes produksjonsfeil ved for eksempel stigen du klatret på eller annet utstyr kan det være aktuelt å rette erstatningskrav mot produsenten.

Hvis ulykken oppsto på grunn av uaktsom oppførsel fra en tredjeperson, kan det være aktuelt å rette et krav om erstatning direkte mot vedkommende.

OBS!
Etter en fallulykke kan du også ha krav på erstatningsutbetaling fra private forsikringer, som for eksempel:

Det løper normalt en ett års meldefrist fra ulykken skjedde.

Hva gjør våre advokater for deg?

GODT Å VITE!
Forsikringsselskapet til din arbeidsgiver plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken.

Vi anbefaler bruk av advokat på et tidlig tidspunkt i saken.

Vår personskadeavdeling i Codex Advokat har over 20 års erfaring, og kan hjelpe deg i følgende situasjoner:

 • Vurdere grunnlag for erstatning etter fallskade
 • Bistå med utredningen av saken
 • Påklage avslag på godkjent arbeidsulykke fra NAV
 • Påklage avslag fra forsikringsselskapet
 • Hjelpe til med beregning av erstatningskrav
 • Bistå ved eventuell rettstvist

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Nils2

"Gjelder yrkesskade. Fikk god hjelp fra Line Ronander.
Hun sørget for god framdrift i saken og fulgte meg opp jevnlig. Hadde god kjennskap til de forskjellige medisinske instanser jeg var innom og deres betydning i min sak. Veldig gode forhandlingsegenskaper.
Har bare gode opplevelser og ingenting å utsette på min saksgang."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater