Forskrift om menerstatning ved yrkesskade

Menerstatning er erstatning for ikke økonomisk tap og omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse. Ved yrkesskade reguleres adgangen til menerstatning gjennom forskrift om menerstatning ved yrkesskade. Forskriften inneholder også en invaliditetstabell og en veileder til hvordan en anvender tabellen. I denne artikkelen vil vi gjennomgå forskriften og vilkårene for å få menerstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater