Klemskade etter arbeidsulykke

Klemskader kan oppstå i mange ulike situasjoner og kan potensielt gi deg langvarige og alvorlige plager. Også mindre alvorlige eller forbigående skader kan føre til smerter og økonomiske problemer.

Har du fått en klemskade etter en arbeidsulykke eller trafikkulykke har du krav på erstatning hvis skaden gir deg et økonomisk tap. Det samme kan gjelde for klemskader som oppstår i andre situasjoner.

I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hva du må tenke på dersom du har blitt utsatt for en klemskade og hvordan du bør gå frem i ulike situasjoner.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater