Korona som yrkessykdom

En dame med maske ser i kamera. Foto

Koronaviruset (COVID-19) har ført til mange bekymringer og utfordringer som vi i Norge ikke har hatt på flere år. Mange har blitt pålagt hjemmekontor av arbeidsgiver for å forhindre ytterligere spredning av viruset, mens andre har yrker hvor dette ikke er mulig og hvor de må møte opp på jobb. Men hva gjør du dersom du blir smittet av koronaviruset på jobb? Har du krav på erstatning?


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/04/2020

Kort om yrkessykdom

Visse sykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade. Hvilke sykdommer som er omfattet er listet opp i forskrift om yrkessykdommer (lovdata.no).

Eksempler på sykdommer som er omfattet av forskriften er:

  • Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning
  • Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer
  • Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer
  • Les mer om: Yrkesskade

Har du krav på erstatning dersom du har blitt smittet av korona på jobben?

Koronasmitte som yrkessykdom?

Sykdom som følge av smitte fra koronaviruset har til nå ikke vært omfattet av listesykdommene i forskrift om yrkessykdommer.

Regjeringen kom imidlertid med en gledelig nyhet den 7. april, hvor det ble kunngjort at også koronasmitte nå kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Sykdommen er nå oppført på listen, og vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

GODT Å VITE!

Den nye regelen vil gjelde fra 1. mars 2020

Dersom sykdom som følge av koronasmitte skal bli godkjent som yrkessykdom fra NAV og gi krav på erstatning under arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap må det fortrinnsvis foreligge en positiv test for COVID-19, og du må sannsynliggjøre at du har blitt påført smitten i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, jf folketrygdloven § 13-6 og yrkesskadeforsikringsloven § 10.

OBS!
En av utfordringene med koronaviruset er at det kan være krevende å vite hvor du har blitt smittet. I utgangspunktet er det du som skadelidt som har bevisbyrden for at du er påført smitte på arbeidsplassen.

Beviskravet er i utgangspunktet sannsynlighetsovervekt (50,01 % og høyere) for at du er påført smitten på arbeidsplassen. Det kan da være en fordel dersom du har konkrete momenter å knytte smittekilden opp mot, som for eksempel at en nær kollega har fått påvist koronaviruset.

Koronasmittet helsepersonell?

Som helsepersonell, både på sykehus, sykehjem og ulike institusjoner, er man vant til å stå i krevende situasjoner med sykdom og død. Smitte som følge av koronaviruset er imidlertid en ny situasjon, og helsepersonell har i flere medier gitt uttrykk for bekymring med tanke på smitte av seg selv og sine familiemedlemmer.

Lovendringen som regjeringen har gått inn for, sikrer imidlertid nå at du som helsepersonell kan få mulighet til yrkesskadeerstatning dersom du blir syk som følge av smitte av koronaviruset på arbeidsplassen. Dette er en svært gledelig nyhet for deg som helsepersonell, og skal gi deg større trygghet i å utføre den viktige jobben som du har.

Koronasmittet arbeidstaker i utdanningsinstitusjoner?

Barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner har vært stengt siden 12. mars, og de fleste arbeidstakere i utdanningsinstitusjoner har dermed blitt henvist til hjemmekontor for å utøve yrket sitt. Dette bidrar også til at risikoen for smitte reduseres.

Det er imidlertid besluttet at barnehager og småtrinnet skal gjenåpnes, hvor også videregående og høyskoler etter hvert vil følge etter.

Det å ha ansvar for at barn og unge får den kompetansen de trenger, og samtidig trøst og tilstedeværelse er krevende. Dette spesielt for de små barna som ikke på egenhånd vil klare å overholde smittevernreglene.

Sykdom som følge av smitte av koronaviruset på arbeidsplassen vil etter lovendringen også gi deg som arbeidstaker i utdanningsinstitusjoner mulighet for erstatning under yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver.

Koronasmittet arbeidstaker i serviceyrker?

Som ansatt i et serviceyrke, så som butikkmedarbeidere, ansatte på posten og apotek og andre som er i tett kontakt med mennesker i løpet av arbeidsdagen, så vil risikoen for smitte være høyere enn for andre arbeidstakere.

Dette kan føre til økt bekymring for smitte, og at du ikke føler deg trygg i arbeidshverdagen.

De fleste arbeidsgivere har innført tiltak for å begrense smitte, så som blant annet jevnlig vask av overflater, kontantløs betaling og skjermer foran disken. Dette er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig for å unngå smitte.

Dersom du blir syk som følge av smitte av koronaviruset på arbeidsplassen, så skal du i henhold til de nye reglene ha mulighet for å få erstatning under yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver. Dette er således en gledelig nyhet for deg som ansatt i et serviceyrke.

Oppsummering

Vi i Codex Advokat er svært glade for den gode jobben som ulike fagforeninger og regjeringen har gjort knyttet til å få koronaviruset dekket som en yrkessykdom. Regjeringen har kommet raskt på banen med en løsning for å ivareta arbeidstakere i yrker som er spesielt utsatte for smitte, så som for eksempel helsepersonell, butikkmedarbeidere og renholdspersonell. Vi er helt avhengige av at personer som innehar slike samfunnskritiske stillinger møter opp på jobb, og at disse føler seg trygge i den jobben de står i.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater