Lite arbeidsulykker ved storulykkevirksomhet

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/06/2017

Arbeidstilsynet melder at 66 virksomheter underlagt storulykkeforskriften ble kontrollert med i 2014. Hovedtemet for tilsynet var å sjekke hvordan norske storulykkevirksomheter foretar sikker drift på sine anlegg.

Jevnt over var inntrykket at virksomhetene har sikre anlegg, men at arbeidet kan dokumenteres bedre.

Les saken "Sikker drift hos storulykkevirksomheter" i sin helhet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater