Løsemiddelskade som yrkesskade

To damer maler en stol. Foto

Løsemiddelskader er ikke uvanlige som yrkesskader, og har risiko for å oppstå i alle yrker der man håndterer kjemikalier som en del av arbeidshverdagen. Dette gjelder blant annet folk som jobber i malingsindustrien, på lakkeringsverksteder, i renholdsbransjen, i visse typer plastproduksjon og på laboratorier.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
13/12/2022

Hva er en løsemiddelskade?

Løsemidler blir brukt i både hverdagen og på arbeid. Arbeidstakere som jobber innen industri har ofte hyppigere befatning med løsemidler og er derfor mer utsatte for løsemiddelskader. Eksempler på vanlige løsemidler er etanol, bensin, benzen, aceton, rødsprit, whitesprit, kloroform og eter.

En løsemiddelskade kan gi utslag i form av synlige symptomer som for eksempel utslett, etsing og allergiske reaksjoner. Løsemiddelskader trenger imidlertid ikke å gi synlige reaksjoner. Skader på hjernen, nervesystem, blodforgiftning eller skader på organer gir ofte mindre synlige symptomer som hukommelsessvikt eller nedsatt konsentrasjon.

En løsemiddelskade kan oppstå på grunn av langvarig kontakt med løsemidler eller gasser. Dersom du har mistanke om at du har fått en løsemiddelskade bør du kontakte legen din så fort som mulig for å få utredet helsetilstanden din.

Har du rett på erstatning etter løsemiddelskade?

Dersom løsemiddelskaden påfører deg en varig medisinsk invaliditet etter invaliditetstabellen eller et økonomisk tap, kan du ha rett på erstatning.

Har du fått løsemiddelskaden under arbeid kan du få erstatning under yrkesskadeforsikringen din. Har du fått en løsemiddelskade som yrkesskade, kan du har krav på erstatning i form av yrkesskadeerstatning. Du må i tilfelle utredes riktig, slik at man får den fulle oversikten over hvor omfattende skaden er.

Du bør også sjekke hvilke andre forsikringer du har. Eksempelvis kan helseforsikringer danne grunnlag for erstatning etter løsemiddelskader.

Får du dekket advokatutgifter i en yrkesskadesak?

Alle arbeidsgivere i landet er lovpålagte til å ha en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom du blir påført en skade som er omfattet av yrkesskadeforsikringen dekker forsikringen også dine juridiske utgifter i forbindelse med din sak mot forsikringsselskapet.

Våre advokater bistår deg i forbindelse med løsemiddelskaden

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Ved løsemiddelskader er det også helt avgjørende at du utredes riktig, og ikke uten videre aksepterer selskapenes valg av lege. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr. vår artikkel om rettshjelpsdekning.

Codex Advokat Oslo har lang erfaring med løsemiddelskader, yrkesskader og erstatning. Vi tar saker for klienter over hele landet og kan tilby tjenester skreddersydd for ditt behov. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak.

Bli kjent med våre personskadeadvokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater