Melstøv gir bakerastma

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/08/2019

Arbeidstilsynet melder om at mange bakerier ikke jobber godt nok for å redusere risikoen med melstøv på arbeidsplassen. Eksponering for melstøv kan gi bakerastma. Bakere har 2 til 3 ganger større risiko for å utvikle astma og snue enn resten av befolkningen. Astma gir store problemer for den som rammes og kan føre til at den ansatte må slutte i jobben.

Hele 85 % av bakeriene har fått pålegg fra Arbeidstilsynet. Hovedsakelig har de fått pålegg om å risikovurdere arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet har gitt pålegg om å iverksette tiltak for å hindre spredning av melstøv. I tillegg er det gitt mange pålegg om å informere arbeidstakerne om mulig helsefare og symptomer på melstøvallergi.

Vi bistår klienter over hele landet med erstatning etter yrkesskade.

Har du fått astma som følge av melstøv - såkalt bakerastma - vil det lønne seg for deg å bruke en advokat som har lang og god erfaring med krav om erstatning etter yrkesskade.

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater