Soldater med krigsskade får ikke erstatning

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/08/2018

(VG:) Soldater sendes ut på oppdrag for Norge, og noen kommer invalide hjem.Tilbake på norsk jord må de kjempe i årevis for å få nødvendig hjelp i hverdagen.

Sjefen for kystjegerne slår i VG full alarm om oppfølging av de krigsskadede, som han mener er mangefull. Statens Pensjonskasse innrømmer at soldater med krigsskade kan få problemer med skadeoppgjøret hvis de skades i tjeneste.

Vi bistår klienter over hele landet med erstatning etter yrkesskade.


Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater