Stikkskade og kuttskade er vanlige yrkesskader helsevesenet

Helsetilsynet melder om at yrkesskader som følge av stikk eller kutt fra skarpe gjenstander representerer et betydelig problem for arbeidstakere i det norske helsevesenet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/08/2019

I en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå oppga 4000 arbeidstakere i helsesektoren at de fikk stikkskader og kuttskader på jobb.

Problemet med stikkskader og kuttskader er stort og rammer flere ulike arbeidstakergrupper innen helsesektoren som bioingeniører, helsesekretærer og sykepleiere. Det kan være en stor psykisk belastning for den enkelte arbeidstakeren som står i fare for å utvikle farlig sykdom etter et stikkuhell, fordi det kan ta lang tid før man gjennom tester eventuelt kan utelukke en smittsom sykdom.

Få erstatning etter stikkskade og kuttskade

Er du blitt skadet som fisker ombord på fiskebåt, vil det lønne seg for deg å bruke en advokat som har lang og god erfaring med krav om erstatning etter yrkesskade.

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater