Regjeringen foreslår yrkesskadereform

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/10/2018

(Arbeidsdepartementet:) Regjeringen vil erstatte dagens to ordninger for yrkesskader med én arbeidsskadeforsikring i en yrkesskadereform. Det foreslås også endringer i yrkessykdomsregelverket for å tilpasse dette til dagens arbeidsliv.

I dag må en yrkesskadet person forholde seg til to ulike regelverk i forhold til NAV og forsikringsselskap og får behandling av saken sin i to administrative løp. Mange har opplevd å få erstatning i en av ordningene, men avslag i den andre.

Les Regjeringens pressemelding om endringer ved yrkesskade.

Er du yrkesskadet?

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater