Rett til fri helsehjelp etter godkjent yrkesskade

Dersom du blir skadet i en arbeidsulykke kan du ha rett til omfattende helsehjelp helt gratis.

Yrkesskader gir mange særfordeler i NAV sammenlignet med andre personskader. Det følger av folketrygdloven at du ved en godkjent yrkesskade har rett på full dekning til nødvendig legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling, legemidler, medisinsk utstyr og hjelpemidler. Det er derfor viktig at du så tidlig som mulig gir melding om en inntruffet yrkesskade til NAV. Deretter treffer NAV et vedtak om personskaden godkjennes som yrkesskade eller ikke.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater