Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke kan du ha krav på yrkesskadeerstatning fra NAV. Arbeidsgiveren din skal melde om yrkesskaden til NAV, men vi erfarer dessverre altfor ofte at dette ikke blir gjort. Det er derfor viktig å ha kjennskap til retten til yrkesskadeerstatning, og sørge for at det sendes melding om yrkesskade til NAV. Hvis NAV treffer vedtak om godkjent yrkesskade, kan du søke om yrkesskadeerstatning fra NAV.