Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV

Hvis du har vært utsatt for en arbeidsulykke kan du ha krav på yrkesskadeerstatning fra NAV. Arbeidsgiveren din skal melde om yrkesskaden til NAV, men vi erfarer dessverre altfor ofte at dette ikke blir gjort. Det er derfor viktig å ha kjennskap til retten til yrkesskadeerstatning, og sørge for at det sendes melding om yrkesskade til NAV. Hvis NAV treffer vedtak om godkjent yrkesskade, kan du søke om yrkesskadeerstatning fra NAV.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater