Studie viser at jobbstøy kan gi hjerteinfarkt

Støy på arbeidsplassen gir økt risiko for alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag, slår norske forskere fast. – Støyskader kan ikke repareres, derfor må og skal arbeidsgiver forebygge, sier Arbeidstilsynet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

At mye støy over lengre tid kan føre til alvorlige hjerte- og karsykdommer har vært spekulert i lenge.

Nå har norske forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) slått fast at støy over 85 desibel over lengre tid øker sjansen for både å få disse sykdommene, og å dø av dem.

Funnene er et resultat av at forskerne har gått gjennom alle studiene på feltet siden 1999.

– Noen av studiene har vist en sammenheng, noen ikke, men vi har satt de sammen og regnet frem til at det er en økt risiko for hjerte- og karsykdommer, sier Marit Skogstad, forskningssjef i STAMI.

Les mer på NRK her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater