Yrkesskade melding

Har du vært utsatt for en ulykkeshendelse på arbeid, plikter arbeidsgiver å sende inn skademeldingsskjema til Nav hvor hendelsen rapporteres. I tillegg skal saken også meldes til arbeidsgivers forsikringsselskap. For å unngå at ditt krav om erstatning går tapt, er det viktig at ulykken meldes til Nav og til forsikringsselskapet så snart som mulig.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Rettigheter ved yrkesskade

Blir du utsatt for en ulykkeshendelse på arbeid, har krav på å bli stilt økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Tapet dekkes opp både fra Nav og fra forsikringsselskapet, som til sammen skal utgjøre full erstatning.

Yrkesskadeforsikringsloven er en lovpålagt erstatningsordning, i likhet med pasientskadesaker og trafikkskader. Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Melding av yrkesskade

For å få rett til erstatning er det et grunnleggende vilkår at ulykkeshendelsen meldes til Nav og til forsikringsselskapet.

Krav etter yrkesskadeforsikringsloven er et såkalt direktekrav, det vil si at det videre arbeidet med erstatningssaken vil gå direkte mellom den som er skadet og forsikringsselskapet. Allikevel er det arbeidsgiver som skal melde skaden både til Nav og til yrkesskadeforsikringsselskapet. De fleste arbeidsgivere har god rutine med å melde ulykker som til Nav og forsikringsselskapet som yrkesskader.

Dessverre har ikke alle arbeidsgivere den samme gode rutinen. Det er viktig at den som er skadet, får bekreftet fra arbeidsgiver at melding om skaden er sendt både til Nav og til forsikringsselskapet.

Er du usikker på om det der sendt melding om din yrkesskade fra arbeidsgiver, bør du undersøke dette med nærmeste leder så snart som mulig. I verste fall kan ditt krav om erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet eller kompensasjon fra Nav gå tapt.

Bistand ved yrkesskade

Har du vært utsatt for en ulykke på arbeid, og lurer på om den er meldt som yrkesskade til forsikringsselskapet?

Våre advokater har lang erfaring med yrkesskadesaker, og kan bistå deg i din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater