Yrkesskade melding

Har du vært utsatt for en ulykkeshendelse på arbeid, plikter arbeidsgiver å sende inn skademeldingsskjema til Nav hvor hendelsen rapporteres. I tillegg skal saken også meldes til arbeidsgivers forsikringsselskap. For å unngå at ditt krav om erstatning går tapt, er det viktig at ulykken meldes til Nav og til forsikringsselskapet så snart som mulig.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater