Yrkesskadedekning under Hovedtariffavtalene

Yrkesskadedekning under Hovedtariffavtalene: Dersom du er utsatt for en arbeidsulykke og samtidig ansatt i stat eller kommune, kan du ha krav på erstatning for yrkesskade under Hovedtariffavtalen (HTA) i stat eller kommune.

Ved yrkesskade vil du også ha krav på yrkesskadeerstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet i henhold til yrkesskadeforsikringsloven. Det kan derfor være viktig å ha kunnskap om både HTA og yrkesskadeforsikringsloven når du skal velge mellom disse regelsettene. Du kan nemlig ikke velge utbetaling etter både HTA og yrkesskadeforsikringsloven for å oppnå dobbel erstatning. Du bør derfor undersøke om HTA eller yrkesskadeforsikringsloven gir det mest gunstige resultatet for deg.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater