Yrkesskadeforsikringsloven § 10: Dekningsområdet

Skader og sykdom som oppstår ved utøvelse av yrke betegnes som yrkesskade og yrkessykdom. Det følger av yrkesskadeforsikringslovens § 10 at yrkesskade er skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Skadelidte med personskade som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap. Arbeidsgiver er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring. Hvis arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, kan skaden meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater