Advokatbladet.no: Flere skal få voldsskadeerstatning

Advokatbladet.no melder at forslagene til ny voldsskadelov tar sikte på at flere skal få voldsskadeerstatning.


Forslaget til ny voldsskadelov ble overrukket Justis- og beredskapsdepartementet før sommerferien fra det regjeringsoppnevnte Voldsskadeutvalget.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
06/09/2016

Den nærmere to hundre sider lange NOU-en «Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning» (2016:9) innebærer «forholdsvis omfattende endringsforslag som helt åpenbart kommer til å bli dyrere», sa

utvalgets leder, professor Ragnhild Helene Hennum, da lovforslaget ble lagt frem.

I 2015 fikk Kontoret for Voldsoffererstatning drøye fire tusen søknader om voldsoffererstatning, hvorav 65% ble innvilget.

I perioden 2004 til 2015 har både antall søknader, innvilgede søknader og utbetalinger har økt kraftig.

«Utviklingen er helt i tråd med det som har vært de politiske føringene på området. Det har vært en ønsket utvikling at ordningen skal bli kjent blant voldsofre, og at flere skal søke, samt at kravene skal dokumenteres så godt at de gir grunnlag for utbetaling til de voldsofrene som har krav på erstatning», heter det i NOU-en.

Statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet, mottok NOU-en på vegne av departementet.

– At ordningen vil koste mye penger, er vi nødt til å ta hensyn til i den videre prosessen. Men dette har vi ventet på, jeg skal lese forslaget fra perm til perm, sa han.

Lovforslaget skal i høst sendes ut på høring.

Les hele saken i advokatbladet.no.

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater