Ingen barn omkom i trafikken i 2019

For første gang i moderne tid har ingen barn under 16 år omkommet i trafikkulykker i Norge i 2019.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/01/2020

Til sammenligning omkom 101 barn i trafikken for 50 år siden. Dette til tross for at antall biler i trafikken utgjorde en brøkdel av dagens tall.

Årsaken er blant annet stadig sikrere biler, bedre veinett og at vi er flinkere til å sikre barn i bil ved bruk av sikkerhetsbelte.

Ifølge direktør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen er imidlertid voksne mindre flinke til å bruke sikkerhetsbelte i trafikken. Undersøkelser viser at 33 prosent av alle som omkom i trafikken i 2019 ikke har brukt sikkerhetsbelte.

Fremdeles er tungtransport årsak til mange av de alvorlige ulykkene, og i nesten hver tredje dødsulykke i 2019 var tunge kjøretøy involvert.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater