NOU 2016:9: Forslag om endring i voldsoffererstatningsloven

Regjeringen har oppnevnt et voldsskadeutvalg som har lagt frem sin utredning av dagens ordning for voldsofre. Utredningen fremgår av NOU 2016:9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning. Utvalget gjennomgår dagens ordning, og har et spesielt fokus på barn som er utsatt for vold, samt lovens geografiske virkeområde.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/06/2017

Du kan lese hele utvalgets forslag i NOU 2016:9.

Les med om forslaget om endring i voldsoffererstatningsloven i vår artikkel om dette.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater