Erstatningene er for lave ved personskade

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
27/09/2018

(Dagens Næringsliv:) Professorene ved Norges Handelshøyskole, Petter Bjerksund og Gunnar S. Eskeland, tar i en kronikk til orde for at det hersker en dyp urettferdighet overfor den skadelidte ved utmåling av erstatning i personskadesaker. Professorene Bjerksund og Eskeland mener at domstolene har en manglende forståelse og interesse for økonomiske resonnementer, og at dette går ut over den som har krav på erstatning etter personskade.

Les kronikken om erstatning etter personskade.

Våre advokater bistår deg etter personskade!

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Les også våre andre artikler:


Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater