• Hovedside>
 • Nyheter>
 • Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Helseklage – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Etableringen av nytt Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er en følge av regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/06/2017

Helseklage vil bli etablert i Bergen innen 1. januar 2019. I en overgangsfase frem til dette tidspunkt vil Helseklage ha kontorer både i Oslo og Bergen. Formålet med etableringen av nytt klageorgan er å effektivisere helseforvaltningen og gjøre den både mer brukerorientert og kostnadseffektiv.

Etableringen av Helseklage innebærer sammenslåing av enheter som i dag driver med klagesaksbehandling.

Helseklage vil bestå av følgende etater og enheter:

 • Sekretariatet for Pasientskadenemnda
 • Sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet
 • Sekretariatet for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
 • Sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd
 • Sekretariatet for Apoteknemnda
 • Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet (bl.a. førerkortsaker)
 • Klagesaksbehandling i HELFO (overføring fra HELFO til Helseklage er utsatt til 1.1.17)

Fra den 1.1.16 vil følgende sakstyper behandles av det nye organet:

 • Klager over vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning som gjelder pasientskade.
 • Klager over vedtak som berører helsepersonell (vedtak fattet av 1. instansene Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn).
 • Klager over vedtak etter apotekloven kapittel 3-9.
 • Klager over vedtak fra de regionale helseforetakene, som gjelder avslag på søknad om dekning av nødvendig helsehjelp i utlandet, på grunnlag av manglende kompetanse i Norge.
 • Klage over vedtak som gjelder førerkortforskriften § 14-1.
 • Klage over vedtak som gjelder forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer § 3.
 • Søknader om preimplantasjonsdiagnostikk.

Klage over vedtak fra HELFO (folketrygdloven kapittel 5 mm.) vil først overføres til Helseklage 1.1.17. Disse sakene behandles fortsatt i HELFO.

Kontaktinformasjon til Helseklage:

post@helseklage.no
Sentralbord:22 99 36 30
Postboks 8960 Youngstorget
0028 Oslo
Besøksadresse: Møllergata 24

Vi bistår klienter over hele landet.