Trafikkulykker skyldes sommerdekk

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/10/2018

I følge If Skadeforsikring NUF, skyldes mange av trafikkulykkene vinterstid at enkelte bilister ikke legger om til vinterdekk overhodet i løpet av vinteren. Til tross for de tøffe vinterforholdene 2009/2010 var mer enn hver 7. skadde bil utstyrt med sommerdekk, ifølge selskapet

Ut fra Ifs skadetall kan det anslås at det totalt for hele forsikringsnæringen sist vinter var mer enn 15.000 skadde biler som kjørte på sommerdekk.

Hvis du blir skadet i en trafikkulykke fordi du kjørte på sommerdekk vinterstid, vil du få en avkorting i erstatningen. Det innebærer at du ikke vil få full erstatning fordi årsaken til ulykken skyldes at du kjørte på sommerdekk når du burde ha kjørt på vinterdekk.

Les pressemeldingen fra If om trafikkulykker vinterstid her.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater