Vurderer du å bytte advokat?

Bytte advokat

Ønsker du å bytte advokat, men er ikke helt sikker på hvordan det gjøres? Denne artikkelen vil ta for seg prosessen ved advokatbytte og gi deg praktisk og nyttig informasjon.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
23/12/2021

Hvorfor bytte advokat?

Det kan være mange grunner til at klienter ønsker å bytte advokat. I noen tilfeller dreier det seg om praktiske utfordringer, som lang reisevei til advokaten eller språklige utfordringer. I andre saker ønsker klienten å bytte advokat av personlige grunner, lite fremdrift i saken eller for lite fagkompetanse hos advokaten.

I mange saker vil det være en stor fordel å benytte seg av en spesialisert advokat, med inngående kunnskap om fagområdet som gjelder din sak.

Personskadesaker kan involvere mange forskjellige instanser og regelsett. Eksempelvis kan noen som har vært utsatt for en bilulykke på arbeidsplassen måtte forholde seg til både forsikringsselskapet som hadde yrkesskadeforsikringen og forsikringsselskapet som hadde bilansvarsforsikringen. I tillegg må man i mange tilfeller forholde seg til NAV og forsikringsselskap hvor man har private forsikringer.

Fordelen ved å benytte seg av en spesialisert advokat er at man har muligheten til å få bistand til de ulike spørsmålene som gjør seg gjeldene i en kompleks sak hvor flere regelsett er involvert. I personskadesaker er det også en fordel at din advokat har erfaring og kjennskap til sakkyndige og spesialister. Hvilken sakkyndig som blir brukt i eksempelvis en sakkyndig erklæring kan være avgjørende for din sak.

Hva er konsekvensen av å benytte feil advokat?

Bruker du en advokat uten kompetanse innen personskadesaker, kan du risikere at advokaten unngår å sørge for nødvendig fremdrift i saken, anbefaler feil sakkyndig eller overser viktige frister. Som konsekvens kan du få langt mindre i erstatning, eller i verste fall tape ditt krav på erstatning.

Hvordan bytte advokat?

Dersom du ønsker å bytte advokat trenger du ikke å ordne det praktiske selv.

Din nye advokat tar kontakt med både motpart og tidligere advokat, og informerer om advokatbyttet.

I de fleste tilfeller kan din nye advokat få saksdokumentene tilsendt direkte til seg.

Dersom du skal bytte advokat må du være klar over at forsikringsselskap og andre instanser ikke dekker utgifter for at din nye advokat skal sette seg inn i saken.

Vi i Codex Advokat Oslo har et team med dyktige advokater som spesialiserer seg på personskadesaker og har prosedyreerfaring fra slike saker. Vi er oppdaterte på fagområdet og har inngående kunnskap om både forsikringssaker, NAV-saker, pasientskader og voldsoffersaker.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils

"Advokat Njaal Langsrud Vive hos Personskadeadvokater har vært profesjonell og effektiv i flere erstatningkrav etter en trafikkskade. Han har gitt utmerket oppfølging, veiledning og arbeidet systematisk i prosessen. Veldig tilfreds med bistand og erstatning."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.