Begrepet "skattepåslag"?

For at skadelidte skal få full erstatning for påført inntektstap, må det gis et skattepåslag som kompenserer for skattebyrden. Erstatningen må beregnes om til et bruttobeløp, som inkluderer den skatt som man må betale i ettertid, slik at skadelidte sitter tilbake med den netto han ville hatt om skaden ikke hadde skjedd.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater