Hva betyr gruppeopprykk?

Gruppeopprykk er en betegnelse på muligheten til å få fastsatt en høyere invaliditetsgrad ved beregning av ménerstatning enn det den generelle invaliditetsgraden tilsier.

Mènerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse og livsnytelse som ikke kan måles i penger. Tanken bak denne erstatningsposten er å gi større økonomisk frihet til å kunne gjenopprette noe av skadelidtes livskvalitet, og muligens redusere enkelte av de negative virkningene av skaden.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater