Invaliditetsgrad?

Skadene vurderes etter hvilken varig medisinsk invaliditetsgrad de utgjør, og det danner utgangspunktet for utmåling og utbetaling av ménerstatning og ulike typer forsikringsytelser, hvorav ulykkesforsikringer er vanligst. Invaliditetsgraden fastsettes som en rent medisinsk taksering av skaden. Det innebærer at det normalt sett ikke skal tas hensyn til i hvilken grad skaden påvirker ervervsevnen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater