Barn sikres for dårlig mot trafikkulykker

Det er lovpålagt å sikre barn med tilpasset barnesikringsutstyr helt til barna er over 135 cm høye. For barn opp til minst 4 år anbefaler Trygg Trafikk en bakovervendt barnestol.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/09/2014

Når barnet vokser ut av denne er anbefalingen en beltestol med beskyttelse på sidene og rundt hodet. Likevel er det bare halvparten av alle barn under fem år som er sikret med en beltestol.

For barn som er sikret med bilpute eller bare med bilbelte er risikoen for alvorlige skader langt større - spesielt ved sidekollisjoner.

Krav om erstatning etter bilulykke

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater