Ni drept i trafikkulykker i november

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/07/2014

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i november 2010 er ni. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 20, slik at det er en markant nedgang i antallet omkomne.

I løpet av årets 11 måneder har 196 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2009 mistet 195 personer livet på norske veier. Tallene i november fordeler seg med seks bilførere, en fotgjenger, en fører av ATV og en på sparkstøtting.

Av de seks omkomne bilførerne omkom fire i kollisjon med annet kjøretøy mens to mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater